FÖR DIG SOM SKA

ANSLUTA DITT NYA HUS

Allt på samma ställe. Du som bygger hus i Linköping behöver många av de tjänster vi på Tekniska verken har att erbjuda. Det är till exempel vi som levererar ditt vatten, förser dig med el och tar hand om ditt hushållsavfall. Vi vill göra det enkelt för dig och har här samlat allt du behöver göra och veta både innan och efter ditt bygge. Välkommen!

Vattenanslutning

Vatten & avlopp

Vi finns med i vattnets hela kretslopp i Linköping. Vårt dricksvatten är bland det bästa i Sverige.

Elnät

Vi är med och bygger världens mest resurseffektiva region. Då gäller det att allt fungerar. Vårt elnät har en tillgänglighet på 99,995 procent.

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart uppvärmningsalternativ för dig som tycker att saker bara ska fungera. Det är enkelt, tryggt, bekvämt och dessutom resurseffektivt både för dig och för miljön.

Bredband

Anslutningen till Utsikt Bredband är en investering i framtidens infrastruktur samtidigt som du kan räkna med en lägre månadskostnad för internet, TV och telefoni.  Utbudet är stort och vilka tjänster du vill dra nytta av väljer du själv.

Hushållsavfall

Vi har gjort det lätt att göra rätt. När du sorterar med Gröna Påsen ser vi till att både energin och näringen i ditt avfall tas tillvara.

Elhandel

Elhandel

El kan vara både lokal och förnybar. När du beställer din el i samband med dina övriga tjänster från Tekniska verken ger vi dig ett rörligt elavtal till ett förmånligt pris och utan bindningstid.

2. Beställning

Anslutning och leverans Beskrivning Pris
 

Pris:

3. Kunduppgifter

* Hämta uppgifter
*
*
*
*
*
*
*
* Obligatoriskt

4. Övriga uppgifter

5. Sammanställning:

Kunduppgifter

Övriga uppgifter

order till ,

Anslutning och leverans Pris
Villkor

Pris:

Vattenanslutning
Anslutning till vatten och avlopp

När du ansluter ditt hus till VA-nätet betalar du en anläggningsavgift. Det är en engångsavgift. Anläggningsavgiften består av inträdesavgift samt servis-/anslutningsavgift för vatten, spill/avlopp och dagvatten. Därefter betalar du en årlig avgift för vatten och avlopp. Den kallas brukningsavgift och består av en fast del och en rörlig del. 

/link/bba9c7a6e05746bcabf42a2cd11f0d7d.aspx
Fjärrvärme
Anslutning till fjärrvärmenätet

Fjärrvärme är ett tryggt, enkelt och prisvärt uppvärmningsalternativ för dig som tycker att saker bara ska funka. Med fjärrvärme har du ett skönt inomhusklimat, oavsett hur kallt det är ute. När du ansluter ditt hus till fjärrvärmenätet betalar du en anslutningsavgift och då ingår framdragning till huset. Köp och intstallation av fjärrvärmecentral gör du via din vvs- eller husleverantör. Därefter betalar du en fast årsavgift och en rörlig del som baseras på hur mycket värme och varmvatten hushållet använder. 

/link/53eb605c893644c0ae3894ab31ea62dd.aspx
Anslutning till elnätet

I Sverige är elmarknaden avreglerad. Det innebär att du kan köpa el från vilket elhandelsföretag du vill – marknaden är fri. Elnätsmarknaden i Sverige är däremot ett monopol som regleras av staten. Av praktiska skäl finns bara ett elnätsföretag som distribuerar elen du köpt från ditt elhandelsföretag hem till dig. I Linköping är det Tekniska verken som är elnätsföretag.

När du ansluter ditt hus till elnätet måste du betala en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften är en engångsavgift. Därefter betalar du en fast årsavgift som baseras på säkringsstorlek och en rörlig del som baseras på hur mycket el hushållet använder. 

Glöm inte att välja elhandelsföretag. Om du inte gör ett aktivt val ser vi till att du får el vid inflyttning via vårt elhandelsföretag Bixia. 

/link/bf5a50df038041889e16370853d37b7b.aspx
Anslutning till bredbandsnätet

Fiberanslutningen till Utsikt Bredband är en investering i framtidens infrastruktur. Utbudet av tjänster för internet, TV och telefoni är stort och vilka tjänster du vill dra nytta av väljer du själv. När du ansluter ditt hus till bredbandsnätet betalar du en anslutningsavgift och då ingår framdragning till tomtgräns. Du som fastighetsägare ansvarar för arbetet (grävning och förläggning) av tomslang från gatan till ditt hus. Invändiga installationer och inkoppling ingår i priset.

/link/84e1e75e207940a49f1410a67896df26.aspx
Tömning av sopkärl var 14:e dag.

Tekniska verken jobbar hårt för återvinna energin i ditt avfall. Avgiften du betalar för sophämtning består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket avfall du lämnar i soptunna. Den fasta delen beror på hur stor tunna du har.

Dina vanliga sopor bränns och blir fjärrvärme, fjärrkyla och el. I Gröna Påsen sorterar du dina matrester. Sedan kastar du den med ditt övriga avfall i soptunnan. Innehållet i de gröna påsarna blir biogas och biogödsel.

Elhandel
Elhandelsavtal med Bixia

I Sverige är elmarknaden avreglerad, det innebär att du fritt kan välja elleverantör. I Linköping får du din el av Bixia om du inte aktivt väljer något annat bolag. Vi ser till att du får ett förmånligt elavtal redan vid inflytt och självklart utan bindningstid.

/link/fa9e67f830ff4fd6bf3c612d82a52b6b.aspx