Prisexempel

Produkt Beskrivning av produkt Prisexempel
Vattenanslutning Vatten & avlopp Anslutning till vatten och avlopp 143 125 kr
Elnät Anslutning till elnätet 27 625 kr
Fjärrvärme Fjärrvärme Anslutning till fjärrvärmenätet 45 000 kr
Bredband Anslutning till bredbandsnätet 15 700 kr
Hushållsavfall Tömning av sopkärl var 14:e dag. Ingen anslutningsavgift
Elhandel Elhandel Elhandelsavtal med Bixia Rörligt elpris

Totalt